aanknopingspunten om Antwerpen  op de kaart te zetten als LHBT+ vriendelijke stad

aanknopingspunten om Antwerpen op de kaart te zetten als LHBT+ vriendelijke stad


Het Roze Huis, de Antwerpse koepel van holebi- en transgenderverenigingen, vat onder zeven thema's haar belangrijkste suggesties voor het Antwerpse stadsbestuur samen in een memorandum. De lezing van en aanvulling bij het Antwerpse bestuursakkoord kan volgens de belangenorganisaties een inspiratie zijn voor alle lokale besturen in de regio.

Het gaat over De Grote Verbinding en bevat heel wat aanknopingspunten om Antwerpen verder op de kaart te zetten als LHBT+ vriendelijke stad. Die verbinding kan maar compleet zijn indien men ook de blik van het middenveld mee neemt in dat verhaal", stelt voorzitter van Het Roze Huis Marcia Poelman.
"We hebben onze achterban geraadpleegd en ook eens gekeken wat andere steden zoals Amsterdam of Rotterdam doen." Dat bracht Het Roze Huis tot een document waarin zeven thema's uitgewerkt worden.
Veiligheid, zelfbeschikking, ouderenzorg, internationale relaties... zowat alle beleidsdomeinen komen aan bod.

Transgender - LBHT+ ouderen - LGHT+ vluchtelingen
Concreet vraagt Het Roze Huis onder meer om meer aandacht te hebben voor bijzonder kwetsbare doelgroepen zoals transpersonen, LHBT+ ouderen of dubbele minderheden zoals LHBT+ vluchtelingen. Vorming van medewerkers binnen de ouderenzorg of het genderinclusiever maken van de sportaccommodaties van de stad zijn concrete zaken waaraan men denkt.
Ook wat meer aandacht bij de internationale contacten van de stad voor gelijke rechten en vrijheden elders in de wereld is wenselijk volgens Het Roze Huis. "Maar we willen ook zelf de handen uit de mouwen steken", stelt Poelman. "Zo gaan we onze verenigingen oproepen om zelf initiatieven te nemen als het gaat om eenzaamheid bij ouderen. Of om mee in kaart te brengen welke formulieren van de lokale overheid nog niet leefvorm- of genderneutraal zijn.".

De organisatie heeft er goede hoop op dat heel wat van de suggesties opgepikt zullen worden: "Het stadsbestuur heeft met een heel open houding en veel enthousiasme mee gewerkt aan de totstandkoming van dit memorandum", valt te horen.
"De contacten met het Zorgbedrijf werden reeds gefaciliteerd door schepen (wethouder) Duchateau en van schepen Ait Daoud weten we dat er plannen zijn rond genderneutraal beleid binnen haar bevoegdheidsdomein". Schepen voor gelijke kansen Tom Meeuws zal zo veel mogelijk zorgen dan aan de aandachtspunten zal worden gedacht in de invulling van de lokale onderdelen , zoals specifieke LGBT+ vluchtelingen opvang.

aanknopingspunten om Antwerpen  op de kaart te zetten als LHBT+ vriendelijke stad aanknopingspunten om Antwerpen  op de kaart te zetten als LHBT+ vriendelijke stad

Het Roze Huis, de Antwerpse koepel van holebi- en transgenderverenigingen, vat onder zeven thema's haar belangrijkste suggesties voor het Antwerpse stadsbestuur samen in een memorandum.


ander Nieuws uit Antwerpen