Pride Amsterdam komt in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Pride Amsterdam komt in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland


Materieel meets Immaterieel erfgoed tijdens bijschrijving-ceremonie op museumplein Pride Amsterdam komt in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland Pride Amsterdam wordt officieel bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vanmorgen bekend gemaakt. Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geeft aan dat een erfgoed-gemeenschap (in dit geval de Pride-gemeenschap) zich actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel erfgoed. Het draagt bij aan bewustzijn van het belang van dit erfgoed binnen en buiten de gemeenschap. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om te helpen in de borging van het erfgoed.

“Ik ben trots dat Pride Amsterdam in de inventaris wordt opgenomen. Met het beschrijven maken we nieuwe stappen in de geschiedenis van pride”, zegt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. “Onze inspanningen krijgen nu officiële erkenning. Wereldwijd zijn we de eerste pride die deze stap heeft gezet. Doordat we op deze lijst staan, geven we het signaal af dat we samen pride willen doorgeven aan nieuwe generaties en eventueel knelpunten in de overdracht naar volgende generaties willen oplossen.
Uiteindelijk willen we ook op de Internationale Unesco lijst voor immaterieel erfgoed komen te staan.” De bekendmaking komt aan de vooravond van het vijftigjarig Stonewall-jubileum op 28 juni. “Dit jaar herdenken we de Stonewall-rellen, die 50 jaar geleden in New York uitbraken.” Momenteel is een grote delegatie van Pride Amsterdam in New York bij ‘World Pride’ aanwezig. Zondag is de New Yorkse Parade.

Breed gedragen Immaterieel erfgoed omvat cultuuruitingen die door erfgoed-gemeenschappen worden beleefd als erfgoed en een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven. In 2012 ratificeerde de regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het gaat er overigens niet om wat erfgoed-professionals belangrijk vinden, of van uitzonderlijke waarde, of typisch Nederlands.
Het gaat erom dat er een groep mensen een traditie erkent als erfgoed en die zich bewust en actief inzet om dat immaterieel erfgoed te borgen. Stichting Amsterdam Gay Pride heeft na maanden van voorbereiding met succes een zorgplan kunnen aanleveren waarmee Pride Amsterdam in mei jongstleden officieel is voorgedragen. De voordacht werd gesteund door het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, COC Amsterdam & Omstreken, Transgender Netwerk Nederland, Gay Business Amsterdam, COC Nederland, IHLIA LGBT Heritage, Stichting Homomonument en Pride & Sports.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) geeft uitvoering aan het 2003 UNESCO Verdrag in Nederland. Een van de verplichtingen is het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed. In Nederland is gekozen voor een bottom-up procedure, waarvoor de erfgoed-gemeenschappen zelf hun immaterieel erfgoed voordragen. Het Kenniscentrum biedt ondersteuning, onder meer door het aanbieden van trainingen om de erfgoed-gemeenschappen te versterken in de zorg voor hun immaterieel erfgoed.

Bijschrijving-ceremonie op zaterdag 27 juli tijdens Pride Walk Tijdens de Pride Walk - een demonstratieve en activistische mars van het homo-monument naar het Vondelpark - wordt dit jaar niet alleen het negen dagen durende festival Pride Amsterdam officieel geopend, maar wordt Pride Amsterdam ook officieel bijgeschreven.<br/< De bijschrijving zal - samen met de gemeente Amsterdam, het Rijksmuseum, KIEN en Pride Amsterdam op het Museumplein plaatsvinden. De route van de Pride Walk wordt hiervoor speciaal aangepast, de stoet zal onder het Rijksmuseum doorlopen richting concertgebouw. Onder het motto ‘materieel erfgoed meets immaterieel erfgoed’ zal bij het Rijksmuseum een Pride programma plaatsvinden en is het museum speciaal voor die dag in regenboogkleuren gehuld.

Pride Amsterdam
We vieren het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Pride Amsterdam vindt plaatst van 27 juli tot en met 4 augustus 2019. Met het festival wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Meer informatie op: www.pride.amsterdam

ander Nieuws uit Amsrerdam