De Pride Ambassadeurs van Pride Amsterdam 2020


Young-Pride-Ambassadeur-Robin-Ramos

Robin Ramos uit Utrechtis de derde 'Young Pride ambassadeur tijdens Pride Amsterdam 2020. Voor de 25e editie van Pride Amsterdam hebben ze een bijzondere jonge ambassadeur gevonden .Voor deze titel hebben verschillende jongeren meegedaan.Ramos is artiest , activisten black & queer . 'Als gemeenschap is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken om te kunnen zien of één van ons pijn lijdt ." Racisme en haat zijn onder andere problemen de onsals gemeenschap uit elkaar drijven .

De Young Pride Ambassadeur titel werd 3 jaar geleden in het leven geroepen om ook de meeste kwetsbare onder ons , de jongeren mee in de community te brengen . De Young Pride ambassadeur zal de spreekbuis zijn voor de LGBT jongeren in onze gemeenschap .Robin Ramos Young Pride Ambassadeur Pride Amsterdam 2020Deelnemers voor titel Young Pride Ambassadeur Pride Amsterdam 2020
Deelnemers voor titel Young Pride Ambassadeur

Ambassadeurs 2020

Verder zijn er nog andere ambassadeurs voor Amsterdam pride 2020 . Hier Axe Leito , Sherry Jae Ebere ,Pete Wu , Tieneke Sumter en Boris Ditrich .

Ambssadeurs Pride Amsterdam 2020
(Boris Ditrich was niet aanwezig voor de foto)


Axe Leito: Mr. Leather Netherlands 2019.
In zijn titeljaar heeft hij de leer-community in Nederland en Curaçao zichtbaarder gemaakt. Momenteel zet hij de Ms. Rubber Netherlands verkiezing op.
Ik vind het belangrijk dat we in onze scene vrouwen niet uitsluiten, ze delen tenslotte dezelfde passie als wij mannen, en hebben aan ideeën ontzettend veel te bieden. Ik wil ambassadeur van Pride Amsterdam zijn omdat ik als donkere leerman door veel mensen - met een niet-Nederlandse ach-tergrond - vaak nog gezien wordt als een soort ‘freak’. Met mijn ambassadeurschap wil ik graag dit taboe - dat een fetish hebben raar is - doorbreken en anderen in eenzelfde situatie kunnen inspire-ren hier ook voor uit te komen."

Sherry Jae Ebere: Is vrijwilliger bij Trans United Nederland, vrijwilliger bij Trans Amsterdam en host bij de Pride Photo Award.
Wil er zijn voor de multiculturele-transgender gemeenschap en voor iedere LHBTIQ persoon met of zonder beperking.
"Ik ben trots op wie we zijn. Als onze trots door iedereen gerespecteerd en uiteindelijk geaccepteerd wordt, dan is dat een bevestiging dat we ge-lijkwaardig zijn. Ik hoop als ambassadeur een nog groter publiek te bereiken om te kunnen laten zien wie wij zijn en dat we er zijn."

Pete Wu: Heeft een boek geschreven genaamd 'De bananengeneratie', waarin hij zijn eigen per-soonlijke verhaal als Chinees-Nederlandse homoseksuele man doorspekt met de ervaringen van andere Chinese Nederlanders van zijn generatie.
Met het boek wil hij het idee dat, bijvoorbeeld, twee mannen seks met elkaar hebben, normaliseren in de mainstreammedia – en dan met name dat ook bijvoorbeeld een Chinees-Nederlandse man seks kan hebben met mannen.
"Met mijn ambassadeurschap wil ik de zichtbaarheid, inclusiviteit en betere representatie van Oost-Aziatische Nederlanders van mijn generatie, de generatie die hier is geboren en tussen twee werelden is opge-groeid – verbeteren. Het is een groep die vaak wordt vergeten in zowel de media, de politiek, het onderwijs, de grote sporten als het straatbeeld. Diversiteit alleen is niet genoeg: we willen niet alleen uitgenodigd worden op het feest, we willen op dat feest ook mogen dansen en mee de muziek be-palen."

Tieneke Sumter: Is al 40 jaar activist voor vrouwen en mensenrechten. Begonnen bij de eerste Surinaamse Homo Organisatie de SUHO, Sister Outsider.
Erg actief geweest in de Surinaamse LHBT Gemeenschap in Suriname en de Caribbean. Sinds 2017 is zij voorzitter van de Surinaamse LHBTQ-organisatie Survibes en sinds 2018 bestuurslid van de Planet Romeo Foundation.
Met mijn ambassadeurschap wil ik nog meer zichtbaarheid van biculturele, migranten en vluchtelingen LHBTQ+ bereiken en meer gelijkwaardigheid realiseren.
Op papier is veel goed geregeld, alleen nu ook nog (meer) in de praktijk.
Ik ben altijd open geweest over wie ik ben en waar ik voor sta. Een lesbische vrouw van kleur, die streeft naar meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. En als ik hiermee een voorbeeld kan zijn voor iemand die nog worstelt met wie zij is dan doe ik dat met alle liefde. Je mag er zijn, wij zijn er!”

Boris Dittrich: Nederlands mensenrechtenactivist, schrijver en politicus. Lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij werkte vanaf 2007 als Directeur pleitbezorging (Advocacy Director) Seksuele Min-derheden voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.
Hij was verantwoordelijk voor de pleitbezorging van het LHBT-programma en reisde de wereld over om discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of gender identiteit tegen te gaan. Dittrich stond aan de basis voor de invoe-ring van het burgerlijk huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht. In de Senaat heeft hij in zijn por-tefeuille o.a. wetgeving en beleid ten aanzien van discriminatie van regenboogfamilies.
Kreeg voor al zijn werkzaamheden de Jos Brink Staatsprijs en de Bob Angelopenning. Hij houdt niet van een versmallende identiteitspolitiek.
"Ik wil een rolmodel zijn voor alle mensen die twijfels hebben of ze het waard zijn om zichzelf te zijn omdat de meerderheid van de samenleving ze op achterstand zet. Ik wil bondgenoten zoeken buiten de LHBTIQ+ kring om onze zaak te bepleiten en gelijke rechten en gelijke kansen te bereiken.
Daarnaast wil ik vanuit onze positie als minderheid inhoudelijke soli-dariteit tonen met groepen die door de samenleving onterecht op achterstand worden gezet.
Denk aan vrouwen die niet tot topfuncties doordringen, minder loon betaald krijgen voor het zelfde werk of mensen die vanwege hun migratie-achtergrond minder kans krijgen volwaardig aan de samenle-ving deel te nemen."

LIFESTYLE